دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
English

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 443    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشجو: عماد تنديس استاد راهنما: دكتر اشرفي زاده

1397/03/28
دانشجو: عادل صداقتي استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور

1397/03/23
دانشجو: مصطفي البرزي اوانكي استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي

1397/02/24
دانشجو: آريا نوري آسيابر استاد راهنما: دكتر رضا كاظمي

1396/12/07
دانشجو: فرنوش تركي استاد راهنما: دكتر عبدالحسين جلالي

1396/11/28
دانشجو: سپهر سالك استاد راهنما: دكتر حسين صيادي

1396/11/28
دانشجو: هادي سرحدي استاد راهنما: دكتر علي نحوي

1396/11/25
دانشجو: مهرداد حاجي عيسي لو استاد راهنما: دكتر علي نحوي

1396/11/25
دانشجو: سياوش محمد عليزاده استاد راهنما: حسين صيادي

1396/11/25
دانشجو: سعيد رستمي استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

1396/11/25
دانشجو: حسين قاسمي استاد راهنما: دكتر حسين صيادي

1396/11/25
دانشجو: راضيه السادات اخلاقي هاشمي پور استاد راهنما: دكتر مجيد قريشي

1396/11/24
دانشجو: يعقوب خسرواني فرد استاد راهنما: دكتر حسين صيادي

1396/11/18
دانشجو: محمد سعيد جعفري استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

1396/11/18
دانشجو: علي جمشيد استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

1396/11/18
دانشجو: ميلاد محمد استاد راهنما: دكتر علي كشاورز وليان

1396/11/17
دانشجو: مهدي بقايي استاد راهنما: دكتر اميررضا شاهاني

1396/11/17
دانشجو: محمدرضا هدايتي اساتيد راهنما: دكتر اشرفي زاده و دكتر بازارگان

1396/11/17
دانشجو: الهه اديب پرور اساتيد راهنما: دكتر پورعلي و دكتر ذوقي

1396/11/17
دانشجو: سعيد شيرواني استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي

1396/10/15
دانشجو: ساسان شيرواني استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي

1396/10/15
دانشجو: مالك شريعتي نياسر استاد راهنما: دكتر مجيد عميدپور

1396/09/29
دانشجو: اردلان اميني پناه استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

1396/09/18
دانشجو: هاني روشني استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي

1396/06/28
دانشجو: جوهر پورقادر استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

1396/06/28
دانشجو: امير اشرفي كشتيبان استاد راهنما: دكتر حسين صيادي

1396/06/28
دانشجو: هادي اربابي استاد راهنما: دكتر اميررضا شاهاني

1396/06/27
دانشجو: محسن مهام استاد راهنما: دكتر علي اشرفي زاده

1396/06/27
دانشجو: زانيار اسماعيل پور حاجي لك استاد راهنما: دكتر اميررضا شاهاني

1396/06/27
دانشجو: آريان احمد پور استاد راهنما: دكتر محمدرضا شاه نظري

1396/06/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.