دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
English

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 391    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشجو: مهران رمضانيان استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس

1396/04/26
دانشجو: دارا حيدري تجدد استاد راهنما: دكتر مجيد عميدپور

1396/03/03
دانشجو: نصير دانشيار استاد راهنما: دكتر علي غفاري

1396/02/31
دانشحو: محمدرضا زماني استاد راهنما: دكتر محمدرضا خليلي

1396/02/10
دانشجو: ياسين رضيعي استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور

1395/12/16
دانشجو: محمد كسايي استاد راهنما: دكتر مهرداد وحدتي

1395/12/16
دانشجو: محمدرضا جهاني استاد راهنما: دكتر سيروس آقانجفي

1395/12/16
دانشجو: رامين ايل بيگي استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس

1395/12/04
دانشجو: پروين فتحي هفشجاني استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور

1395/12/04
دانشجو: راضيه مهرآبادي استاد راهنما: دكتر علي نجفي اردكاني

1395/12/04
دانشجو: حامد حسن زاده استاد راهنما: دكتر حسين صيادي

1395/12/04
دانشجو: مريم ابوعلي شمشيري استاد راهنما: دكتر مسعود عسگري

1395/12/04
دانشجو: حميد ملكي استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

1395/12/04
دانشجو: حسن فرضي استاد راهنما: دكتر كشاورز

1395/12/04
دانشجو: اميررضا نادري استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي

1395/12/04
دانشجو: الشن فكري استاد راهنما: دكتر مجيد قاسمي

1395/12/04
دانشجو: حسام عبدلي استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي

1395/12/04
دانشجو: محمدحسين هاشمي يگانه استاد راهنما: دكتر مجيد عميدپور

1395/12/04
دانشجو: نويد اسدي استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

1395/12/04
دانشجو: علي صابري استاد راهنما: دكتر محمدرضا شاه نظري

1395/12/04
دانشجو: فرامرز اسماعيل زاده استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور

1395/12/01
دانشجو: محسن خدايي استاد راهنما: دكتر علي اشرفي زاده

1395/12/01
دانشجو: مهدي رودگرنشتا استاد راهنما: دكتر حسين صيادي

1395/12/01
دانشجو: اكبر آقايي خسرقي استاد راهنما: دكتر اميد پور علي

1395/12/01
دانشجو: علي اسماعيلي استاد راهنما: دكتر علي غفاري

1395/12/01
دانشجو: شهاب چيتگران اساتيد راهنما: دكتر نحوي و دكتر آزادي

1395/12/01
دانشجو: اميرحسين زندي بخش استاد راهنما: دكتر علي اشرفي زاده

1395/12/01
دانشجو: محمد امين كوتي استاد راهنما: دكتر همايي نژاد

1395/12/01
دانشجو: سيد محمد علي نعمتي استاد راهنما: دكتر مجيد قاسمي

1395/11/27
دانشجو: محمد حسن آقانوري اساتيد راهنما: دكتر نحوي و دكتر آزادي

1395/11/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.