دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
English

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 420    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشجو: جوهر پورقادر استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

1396/06/28
دانشجو: امير اشرفي كشتيبان استاد راهنما: دكتر حسين صيادي

1396/06/28
دانشجو: هاني روشني استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي

1396/06/28
دانشجو: آريان احمد پور استاد راهنما: دكتر محمدرضا شاه نظري

1396/06/27
دانشجو: هادي اربابي استاد راهنما: دكتر اميررضا شاهاني

1396/06/27
دانشجو: زانيار اسماعيل پور حاجي لك استاد راهنما: دكتر اميررضا شاهاني

1396/06/27
دانشجو: محسن مهام استاد راهنما: دكتر علي اشرفي زاده

1396/06/27
دانشجو: عليرضا شجري اساتيد راهنما: دكتر قاجار و دكتر شكريه

1396/06/25
دانشجو: امير بحريني بروجني استاد راهنما: دكترعلي اشرفي زاده

1396/06/25
دانشجو: هانيه فرامرزپور دارزيني استاد راهنما: دكتر علي كشاورز وليان

1396/06/25
دانشجو: عرفان خاتوني مقدم استادراهنما: دكتر پورعلي

1396/06/25
دانشجو: آيدين غزنوي اسگوئي استاد راهنما: دكتر محمد شرعيات

1396/06/22
دانشجو: فاطمه زارعي اساتيد راهنما:دكتر موسويان و دكتر نجفي اردكاني

1396/06/22
دانشجو: اميرحسين همايونفر استاد راهنما: دكتر علي نحوي

1396/06/22
دانشجو: مهدي قياسي استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس

1396/06/22
دانشجو: محمد عباسي استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار

1396/06/22
دانشجو: نادر سليمي بالسيني استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار

1396/06/22
دانشجو: علي ميري استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار

1396/06/21
دانشجو: وحيد قاضي زاده استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي

1396/06/20
دانشجو: مجيد حاجي علي كوهپايه استاد راهنما: دكتر جمال زماني

1396/06/20
دانشجو: اميرحسين سودمند اصلي استاد راهنما: دكتر جمال زماني

1396/06/20
دانشجو: مراد پرنا استاد راهنما: دكتر سيد علي بهبهاني نيا

1396/06/20
دانشجو: محسن شيري چيان استاد راهنما: دكتر سيد علي بهبهاني نيا

1396/06/20
دانشجو: محمد عباداللهي استاد راهنما: دكتر مجيد عميدپور

1396/06/15
دانشجو: مرتضي شريفي استاد راهنما: دكتر بهبهاني نيا

1396/06/15
دانشجو: مسعود پيمان استاد راهنما: دكتر جمال زماني

1396/06/11
دانشجو: حسين آقايي دستجردي استاد راهنما: دكتر جمال زماني

1396/06/11
دانشجو: مسعود دراهكي اساتيد راهنما: دكتر بهبهاني نيا

1396/06/11
دانشجو: مژگان فرامرزي استاد راهنما: دكتر شهرام آزادي

1396/06/11
دانشجو: مهران رمضانيان استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس

1396/04/26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.