دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
English

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 496    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشجو: شبنم اميري استاد راهنما: دكتر شهرام آزادي

1397/06/31
دانشجو: نفيسه قديري استاد راهنما: دكتر علي نحوي

1397/06/26
دانشجو: محمدرضا چگيني استاد راهنما: دكتر سيد حسين ساداتي

1397/06/26
دانشجو: محمدامين ملكي استاد راهنما: دكتر مسعود ضياء بشرحق

1397/06/26
دانشجو: محمد حميد شكرريز استاد راهنما: دكتر جمال زماني

1397/06/26
دانشجو: متين كرباسيون اساتيد راهنما: دكتر عميدپور و دكتر پورعلي

1397/06/26
دانشجو: فرشاد عبدي خاصوان استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

1397/06/26
دانشجو: عليرضا آقاجاني استاد راهنما: دكتر جمال زماني

1397/06/26
دانشجو: حميد رضا نادري فر اساتيد راهنما: دكتر جعفري و دكتر ساداتي

1397/06/26
دانشجو: جلال تركماني استاد راهنما: دكتر مهرداد كازروني

1397/06/26
دانشجو: پژمان نادري استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس

1397/06/26
دانشجو:علي آقاجاني اساتيد پايان نامه: دكتر بهبهاني نيا و دكتر ترابي

1397/06/24
دانشجو: هادي اميري استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار

1397/06/24
دانشجو: ميرهدايت موسوي استاد راهنما: دكتر محمدرضا شاه نظري

1397/06/24
دانشجو: مسعوده حلي استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس

1397/06/24
دانشجو: مسعود حدادي استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي

1397/06/24
دانشجو: مرتضي اشراقي استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور

1397/06/24
دانشجو: محمدرضا رياض الحسين استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار

1397/06/24
دانشجو: محمد داودي استاد راهنما: دكتر جمال زماني اشني

1397/06/24
دانشجو: محمد ابراهيمي استاد راهنما: دكتر رضا كاظمي

1397/06/24
دانشجو: مجيد صدري استاد راهنما: دكتر سيد علي اكبر موسويان

1397/06/24
دانشجو: مجتبي حاجي محمدي اساتيد راهنما: دكتر شاهاني و دكتر شرعيات

1397/06/24
دانشجو: كامران كياني استاد راهنما: دكتر علي غفاري

1397/06/24
دانشجو: فرشاد بهراميان استاد راهنما: دكتر افسانه مجري

1397/06/24
دانشجو: سيد پوريا قيصريان استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار

1397/06/24
دانشجو: سعيد خسروي راد استاد راهنما: دكتر جمال زماني اشني

1397/06/24
دانشجو: سپهر فرخي كوچصفهاني اساتيد راهنما: دكتر شاه نظري و دكتر قاسمي

1397/06/24
دانشجو: حميد شوشتر استاد راهنما: دكتر اميررضا شاهاني

1397/06/24
دانشجو: حفيظ الله فتحي پور استاد راهنما: دكتر سيد علي اكبر موسويان

1397/06/24
دانشجو: پدرام والفي استاد راهنما: دكتر شهرام آزادي

1397/06/24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.