دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
 
قطب هاي علمي

 
 

قطبهاي علمي دانشكده برق

سال تصويب

مدير قطب

نام قطب

رديف

1390

حميد خالوزاده

كنترل صنعتي

1

1390

نصرت الله گرانپايه

محاسبه و مشخصه يابي افزاره ها و زير سيسيتم هاي الكترو مغناطيسي

2آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد