دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
 
گروه مكاترونيك

مقالات چاپ شده در مجلات گروه مكاترونيك

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

مهندسي مكانيك مدرس
 
شماره 5 دوره 14
مرداد 1393

سيداحمد خليل پورسيدي
حميدرضا تقي راد
مهدي علياري شوره دلي
مهدي طالع ماسوله

به كارگيري الگوريتمهاي تكاملي در طراحي بهينه چند هدفه رباتهاي موازي كابلي صفحهاي

1

مكانيك سازه ها و شاره ها
 
شماره 1 دوره 4
ارديبهشت 1393

محمدجواد ميرشجاعيان حسيني
مهدي علياري شوره دلي

بررسي و تحليل عوامل موثر در سرعت پاسخ براي مدل غيرخطي عملگر الكتروهيدرواستاتيكي

2

مهندسي مكانيك مدرس
 
شماره 3 دوره 14
خرداد 1393

عبدالله اكبري
اميررضا زارع بيدكي
امير رضا حسيني
مهدي علياري شوره دلي

بررسي پايداري سيستم سرو الكتروهيدروليك با روش كنترلي هوشمند فازي

3مقالات چاپ شده در مجلات گروه مكاترونيك

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Robotica
No: 1 Vol: 1
Jul 2014

Matin Macktoobian
Mahdi Aliyari Shorehdeli

Time-Variant Artificial Potential Field (TAPF): A Breakthrough in Power-Optimized Motion Planning of Autonomous Space Mobile Robots

1

Simulation-Transactions of the Society for Modeling and Simulation International
No: 10 Vol: 90
Aug 2014

M. E. Iranian
I. Yousefi
Mahdi Aliyari Shorehdeli

Real-Time Dynamic HIL Simulator of Gas Turbine, Governor, Generator and Grid for Static Excitation of a 200-MVA Synchronous Generator

2

Isa Transactions
No: 1 Vol: 1
Dec 2014


Mohammad Teshnehlab
Mahdi Aliyari Shorehdeli

Adaptive Variable Structure Hierarchical Fuzzy Control for a Class of High-Order Nonlinear Dynamic Systems

3مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه مكاترونيك

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران
تهران
ارديبهشت 1393

محمود نوروزي
سينا فقيهي
مهدي علياري شوره دلي

طراحي كنترل كننده فازي PI و ارائه شبيه ساز ديناميكي خطي براي ربات تعادلي دوچرخ

1

بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران
تهران
ارديبهشت 1393

حامد طلوعي
مجتبي نوري منظر
مهدي علياري شوره دلي

طراحي كنترل كننده مقاوم H2-H و تشخيص خطاي حسگر براي سيستم غير خطي چندمتغيره pH

2مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه مكاترونيك

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

The 2Nd International Conference on Robotics & Mechatronics (ICROM)
Tehran
Oct 2014

Amin ollah Khormali
Mahdi Aliyari Shorehdeli

Gas Turbine Fault Detection and Identification By Using Fuzzy Clustering Methods

1

The 2Nd International Conference on Robotics & Mechatronics (ICROM)
Tehran
Oct 2014


Mahdi Aliyari Shorehdeli

Parameter Estimation of Hammerstein-Wiener ARMAX Systems Using Unscented Kalman Filter

2

22Nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)
Tehran
May 2014


Mahdi Aliyari Shorehdeli
Mohammad Teshnehlab

Prediction of Seasonal Influenza Epidemics in Tehran Using Artificial Neural Networks

3

2Nd International Conference on Control, Mechatronics and Automation
Dubai
Dec 2014

Abdollah Ebadi
Mahdi Aliyari Shorehdeli

Dynamic Simulation of One DOF Radial Active Magnetic Bearing Using SIMULINK and Amesim Co-Simulation

4پايان نامه دوره كارشناسي ارشد)دفاع شده( گروه مكاترونيك

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

رديف

مهدي علياري شوره دلي
 
علي رضا فاتحي

هادي بديعي گورتي

توسعه مدل توربين گازي سيماني به منظور نزديك شدن آن به مدل توربين گازي

1

سيدحسين ساداتي

سعيدمحسن عموئي

طراحي مسير و كنترل ربات هاي چرخدار با استفاده از روش دو جهته

2

مهدي علياري شوره دلي

سمانه خرسندي

مدلسازي و كنترل ربات متحرك كروي بر اصل انحراف مركز جرم

3

كريم عباس زاده
 
احمد رادان

زهرا نصيري زاري محله

كنترل بدون حسگر توربين بادي مجهز به ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم چهت استخراج حداكثر توان

4

حميد خالوزاده

حسين كريميان

طراحي سنسور نرم افزاري براي تخمين پارامترهاي توريوشارژ و موتورهاي احتراق جرقه اي

5

محمد تشنه لب
 
محمدعلي نكويي

داريوش كرامتي

طراحي و پياده سازي شبكه هاي عصبي با توابع فعال ساز ويولت و چبيشف براي شناسايي سيستم هاي غير خطي

6

مهدي علياري شوره دلي

عبداله عبادي

مدل سازي كنترل و شبيه سازي سيستم بيرنگ مغناطيسي فعال

7

سيدحسين ساداتي

اويس شوشتري

كنترل برداري ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم به كاررفته در نيروگاههاي بادي به منظور جذب حداكثر توان از توربين بادي

8

مهدي علياري شوره دلي

سيدمحمدامين علوي سقرچي

طراحي يك كنترل براي جبران ساز بار آيروديناميكي با استفاده از عملكرد الكتروهيدرواستاتيكي

9

محمد تشنه لب

عاطفه سادات ميرباقري طباطبائي مهرآبادي

كنترل ازدحام مديريت فعال صفMQM بر اساس شبكه عصبي فازيدر شبكه هاي كامپيوتري

10

علي غفاري

سارا هوشمند

كنترل حركت ميكرو ذره و توده ي نانو ذرات فرومغناطيسي و نانو حامل ها در درون عروق خوني در سيستم دارورسانيMRI به منظور درمان

11

حميدرضا تقي راد

رضا بابا قصابها

طراحي و پياده سازي كنترل كننده ي غير خطي مقاوم با پسخور ديداري برروي ربات موازي كابلي نصير

12

بابك توسلي

رستم دينياريان

پياده سازي يك سيستم كنترل بازوي ربات شبكه شده

13

حميدرضا تقي راد

ابراهيم عابدلو

توسعه روش هاي شناسايي ديناميكي ربات هاي موازي با استفاده از روش Gibbs- Appell و كالبيراسيون رباتكابلي تصير

14

كريم عباس زاده
 
احمد رادان

حميدرضا طالبي

مدل سازي و شبيه سازي و كنترل سيستم فتوولتانيك به همراه اينورتر چند سطحي به منظور كاهش هارمونيك

15

محمد تشنه لب

مهران ثمري

طراحي و شبيه سازي كنترل كننده عصبي فازي جهت افزايش بازدهي انرژي در مكان هاي عمومي

16

علي نحوي

مصلح عبدالهادي زنگكاني

طراحي و شبيه سازي سامانه هپتيكي توليد نيروهاي آيرو ديناميكي در اهرم كنترلي سيستم پرواز با سيم

17

سيدحسين ساداتي

قاسم نهاري مهرباني

آشكار سازي و رديابي اهداف متحرك و بهينه سازيالگوريتم هوشمند تشخيص حركت

18

مهدي علياري شوره دلي
 
علي رضا فاتحي

بابك امين فر

عيب يابي حرارتي گازي V94.2زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنالها و استفاده از مدل روون

19

حميدرضا تقي راد

احمد شريفي

فرمول بندي و طراحي مسير بهينه در فضاي كاري كنترل پذير براي ربات هاي كابلي معلق

20

سيدعلي اكبر موسويان

مصطفي كمالي

برنامه ريزي گيرش اجسام توسط دست رباتيك KNTU

21

حميد خالوزاده

فرهاد حقيقي

كنترل ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم به روش آموزش خطاي پسخور در سيستم توربين بادي

22

مهدي علياري شوره دلي
 
علي رضا فاتحي

امين اله خرمالي

عيب يابي توربين گازي V942زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنال با استفاده از سيستم هاي فازي

23


 

آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد