دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۸/۲۹
English
 

 

 
 
آيين نامه ها و  شيوه نامه هاي اجرايي حوزه پژوهشي دانشگاه
 دستورالعمل  و شيوه نامه  فرصت مطالعاتي مصوب وزارت علوم به همراه فرم درخواست شركت در اين دوره 

 آئين نامه اعتبار ويژه پژوهانه (گرنت) – مصوبه  92/10/24

            فرم هاي دريافت كمك هزينه شركت در كنفرانس دانشجويان ازمحل گرنت اساتيد  فرم    1      و    2 
     فرم پرداخت هزينه هاي پژوهشي قابل استناد قراردادهاي اعتبارويژه پژوهشي 

 شيوه نامه  و دستورالعمل اجرايي تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي

 آئين نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه – مصوبه 93/8/20

 آئين نامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر -  مصوبه  93/7/27 

 آئين نامه پشتيباني و تقويت قطب هاي علمي دانشگاه - مصوب  93/4/24

 آئين نامه  تاسيس آزمايشگاه پژوهشي مصوبه 93/1/19

 شيوه نامه  حمايت از اعضاي هيأت علمي دانشگاه  جهت شركت در همايش هاي خارج  از كشور         فرم           فرم  

 آئين نامه ها و شيوه نامه هاي انتشارات دانشگاه

 شيوه نامه اجرايي انتشار نشريات علمي در دانشگاه

 فهرست نشريات نامعتبرخارجي وزارت عتف – مهر 1393

 فهرست نشريات  معتبر داخلي وزارت عتف – دي ماه  1393

 فهرست نشريات  نامعتبر خارجي دانشگاه صنعتي اصفهان

 فهرست نشريات  نامعتبر خارجي دانشگاه تربيت مدرس

 فهرست نشريات  نامعتبر خارجي دانشگاه فردوسي مشهد

  
  
1395/12/21 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.