دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۴
English
 
 
 موضوع   سخنران  تاريخ   تصاوير 
 قضيه چهار رنگ و جريان هاي هيچ جا صفر دكتر سعيد اكبري دانشگاه صنعتي شريف  15 آذر 95   
 چند جمله ايهاي صحيح مقدار دكتر علي رجاييدانشگاه تربيت مدرس 24 آبان 95  
 توپولوژي بعد پايين در صد سال گذشته دكتر ايمان افتخاري   پژوهشگاه دانش هاي بنيادي 26 مهر 95  
 LATIN HYPERCUBES AND THEIR
ANALOGS IN DOOB GRAPHS
Denis Krotov 
Sobolev Institute of Mathematics
 Novosibirsk, Russia 
3 خرداد 95  
 خم‌هاي جبري و رمزنگاري دكتر عمران احمدي  پژوهشگاه دانش هاي بنيادي
6 ارديبهشت 95 
 
 
 
 
1395/12/08 تاریخ بروز رسانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.