کارگاه نمونه سازی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند
English
 
معرفي كارگاه

كارگاه نمونه سازي عنوان كارگاهي پژوهشي در دانشكده مكانيك مي باشد كه شامل ماشين هاي افزار مختلف بوده و عمده فعاليت آن طراحي و ساخت و ماشينكاري قطعه، قالب و مجموعه ميباشد. در اين كارگاه پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان، اساتيد دانشگاه و همچنين پروژه هاي تحقيقاتي شركت هاي فني مهندسي انجام ميگيرد. تاكنون قطعات ، قالب ها و جيك و فيكسچرهاي متعددي در اين كارگاه طراحي، براده برداري و ساخته شده اند و نيز تست هاي آزمايشگاهي مختلفي توسط دانشجويان مقاطع مختلف انجام شده و به ثبت رسيده است.
 
1396/10/10 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi university.